Prawo cywilne Wrocław

Pomoc prawna w sprawach cywilnych

Prawo cywilne reguluje relacje pomiędzy równorzędnymi podmiotami prawa. Z tego względu sprawy cywilne obejmują bardzo dużą ilość zagadnień – od obrotu nieruchomościami, poprzez zawieranie innego rodzaju umów, kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej czy spadkami.

Sprawy cywilne – prawnik we Wrocławiu

Z jednej strony prawo cywilne dotyczy codziennych spraw, z drugiej zaś niejednokrotnie odnosi się do poważnych transakcji, opiewających na wysokie sumy. W każdym z tych przypadków zaniedbanie ochrony swoich interesów może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Dlatego we Wrocławiu – zresztą analogicznie, jak we wszystkich innych miastach – sprawy cywilne często powierzane są prawnikowi. Bez względu na to, czy toczą się one przed sądem, czy też polegają na różnego rodzaju negocjacjach.

Prawo cywilne – nasza oferta pomocy

Prawnicy pracujący w naszej kancelarii oferują swoje usługi w zakresie obsługi spraw cywilnych – na etapie procesowym oraz przedprocesowym. Naszą siedzibą jest Wrocław, gdzie udzielamy wsparcia z zakresu m.in.: pisania umów czy oceny ich poprawności przed podpisaniem, ochrony praw konsumentów, prowadzenia spraw biznesowych (w tym przy zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej).

W przypadku konieczności prowadzenia sprawy cywilnej przed sądem Wrocław, a także inne polskie miasta, są miejscem, gdzie nasi prawnicy reprezentują swoich klientów przed wszystkimi typami sądów. Oferujemy przygotowanie właściwego pozwu lub wniosku do sądu, a także obsługę postepowania przed sądem pierwszej i drugiej instancji. Sporządzamy także kasacje i reprezentujemy klientów w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

Za W naszej kancelarii prowadzimy sprawy z zachowaniem pełni poufności, czego wymaga od nas polskie prawo. MS LEGIT znajduje się w dobrze skomunikowanym punkcie we Wrocławiu, a wszelkie dane kontaktowe są dostępne w zakładce: Kontakt.