Prawo karne Wrocław

Adwokat sprawy karne Wrocław

Sprawy z zakresu prawa karnego – obok sporów na gruncie prawa cywilnego i rodzinnego – stanowią jeden z tych obszarów, w których pomagamy klientom zamieszkującym Wrocław i okolice. Kancelaria Adwokacka MS LEGIT oferuje pomoc w sprawach karnych na wszystkich szczeblach prowadzonego postępowania.

Prawo karne Wrocław – zakres usług

Naszą domeną jest pomoc prawna, w tym również prawo do sprawiedliwego procesu. W sprawach karnych prowadzonych we Wrocławiu reprezentujemy zatrzymanych i podejrzanych, oskarżonych, ale także osoby poszkodowane, jak również świadków popełnianych przestępstw i wykroczeń.

Niezwykle szeroka i złożona materia, jaką jest prawo karne, sprawia, że do skutecznego prowadzenia tego rodzaju spraw niezbędna może okazać się pomoc adwokata. W ramach udzielanego naszym klientom wsparcia oferujemy m.in.:

 • - obronę osób podejrzanych i oskarżonych,
 • - reprezentowanie interesów pozostałych stron postępowania,
 • - wsparcie w momencie zatrzymania lub tymczasowego aresztowania,
 • - obecność podczas przesłuchań,
 • - sporządzanie apelacji, skarg kasacyjnych, wniosków o wznowienie postępowania,
 • - reprezentowanie osób oskarżonych o przestępstwa gospodarcze, karnoskarbowe lub związane z naruszeniem spraw pracowniczych,

a także wszelkie pozostałe formy pomocy, której we Wrocławiu może udzielić Państwu adwokat do spraw karnych.

Adwokat prawo karne Wrocław – wsparcie na wszystkich etapach postępowania

Z naszej pomocy mogą skorzystać zarówno osoby podejrzane, oskarżone, jak i skazane przez sąd pierwszej instancji. Na każdym etapie prowadzonego postępowania nasz adwokat jest w stanie włączyć się do sprawy, w maksymalnym stopniu zabezpieczając interesy klienta oraz dążąc do uzyskania najkorzystniejszego rozstrzygnięcia na sali sądowej.

Pomoc adwokata we Wrocławiu – w jakich sytuacjach?

Klienci, którzy zgłoszą się do Kancelarii Adwokackiej MS LEGIT, mogą liczyć na pomoc prawną oraz wsparcie w różnorodnych rodzajach spraw z zakresu prawa karnego, takich jak m.in.:

 • - przestępstwa narkotykowe,
 • - przywłaszczenie mienia,
 • - zakłócanie porządku publicznego,
 • - kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających,
 • - zniesławienie lub naruszenie dóbr osobistych,
 • - sprawy karne gospodarcze oraz karnoskarbowe,
 • - rozboje, pobicia, kradzieże z włamaniem,
 • - odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie.

Adwokat Wrocław – sprawy karne wykonawcze

W ramach świadczonej obsługi prawnej adwokat zapewnia również pomoc w zakresie spraw karnych wykonawczych. Prawo karne przewiduje m.in. postępowania o odroczenie wykonywania kary, o przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie czy odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W każdej z tego rodzaju spraw służymy wsparciem oraz indywidualnym podejściem.

Prawo karne Wrocław: kiedy kontaktować się z adwokatem?

Bardzo często kluczowe dla przebiegu całej sprawy okazują się podstawowe czynności wyjaśniające jak na przykład pierwsze przesłuchanie. Praktyka pokazuje, że już w momencie zatrzymania warto kontaktować się z adwokatem, którego domeną są sprawy karne. Współpraca od samego początku zdecydowanie ułatwia przygotowanie odpowiedniej linii obrony, zwiększającej szansę na uzyskanie satysfakcjonującego orzeczenia. Siedzibą naszej kancelarii jest Wrocław, gdzie udzielamy porad, uwzględniając poufność danych oraz dyskrecję.