Loading...

Prawo administracyjne Wrocław

Wrocław

Kancelaria Adwokacka MS LEGIT oferuje swoim klientom, których miejscem zamieszkania lub siedzibą jest Wrocław, pomoc w sprawach regulowanych przepisami prawa administracyjnego. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze, decydujące się skierować sprawę do właściwego sądu administracyjnego.

Czym zajmuje się prawo administracyjne?

Szeroka dziedzina legislacji, jaką stanowi prawo administracyjne, reguluje stosunki pomiędzy rozmaitymi podmiotami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji państwowej. Postępowania administracyjne mogą również dotyczyć norm określających zasady funkcjonowania tych organów oraz jednostek, a także zakresu i sposobu wykonywania przez nie określonych czynności.

Postępowanie administracyjne – w czym możemy pomóc?

W sprawach administracyjnych usługi Kancelarii Adwokackiej MS LEGIT z siedzibą we Wrocławiu obejmują zarówno bieżące i strategiczne doradztwo, jak i reprezentowanie podmiotów w toczących się postępowaniach o charakterze administracyjnym, sądowo-administracyjnym oraz egzekucyjnym.

Wśród proponowanych form wsparcia znajdują się takie, jak:

1/ Reprezentacja przed sądem lub organem administracji publicznej prowadzącym postępowanie administracyjne;
2/ Bieżące doradztwo w zakresie konkretnych regulacji administracyjnych;
3/ Pomoc w sporządzeniu pisma wniosku lub odwołania w postępowaniu administracyjnym;
4/ Wsparcie w napisaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (Wrocław) lub Naczelnego Sądu Administracyjnego;
5/ Pomoc w postępowaniu o wydanie zezwolenia lub koncesji;
6/ Reprezentacja w sprawie dotyczącej ochrony konkurencji prowadzonej przed UOKiK.

Sprawy administracyjne Wrocław – poufność danych

Nasza siedziba znajduje się we Wrocławiu, gdzie udzielamy pomocy z zachowaniem pełnej dyskrecji oraz poufności danych. To ważne zarówno w przypadku klientów indywidualnych, jak i organów samorządowych oraz instytucji.

Szukasz solidnego i oddanego przedstawiciela prawnego?