Loading...

Zezwolenie Na Pobyt Czasowy

Jesteś obcokrajowcem poza terytorium Unii Europejskiej? Chcesz przedłużyć swój legalny pobyt w Polsce?Przeczytaj o zezwoleniu na pobyt czasowy. O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można ubiegać się, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające pobyt na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Oczywiście mówimy tutaj o obcokrajowcach spoza terytorium Unii Europejskiej. Podstawą prawną tego zezwolenia jest ustawa z...