Loading...

Granice obrony koniecznej w kodeksie karnym

W polskim prawie karnym istnieje instytucja obrony koniecznej, która umożliwia jednostce obronę przed bezprawnym atakiem na swoje dobra prawne lub cudze dobra, przy użyciu odpowiednich środków obrony. Zgodnie z art. 25 § 1 kodeksu karnego  nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W konsekwencji obrona konieczna musi spełniać pewne...

Utwór zależny a inspirowany – granice plagiatu w prawie autorskim

Granice Plagiatu a Inspiracji w Prawie Autorskim: O Różnicy Między Utworem Zależnym a Inspirowanym Prawo autorskie jest dziedziną prawa mającą na celu ochronę twórczości intelektualnej. Jednakże, granice między twórczością oryginalną, inspiracją a plagiatem mogą być czasami niejasne i prowadzą do wielu kontrowersji. W niniejszym artykule przyjrzymy się różnicy między utworem zależnym a inspirowanym, a także omówimy...

Zezwolenie Na Pobyt Czasowy

Jesteś obcokrajowcem poza terytorium Unii Europejskiej? Chcesz przedłużyć swój legalny pobyt w Polsce?Przeczytaj o zezwoleniu na pobyt czasowy. O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można ubiegać się, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające pobyt na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Oczywiście mówimy tutaj o obcokrajowcach spoza terytorium Unii Europejskiej. Podstawą prawną tego zezwolenia jest ustawa z...

Co to jest start- up?

Co to jest start-up?Start-up to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które ma na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, usługi lub rozwiązania. Termin "start-up" jest często używany w kontekście firm działających w branży technologicznej, ale może odnosić się także do przedsiębiorstw z innych sektorów, które wdrażają nowatorskie pomysły.Charakterystyczną cechą start-upów jest ich dążenie do...

Apelacja od wyroku karnego — wszystko, co musisz wiedzieć.

Apelacja od wyroku karnego — wszystko, co musisz wiedzieć. Jesteś pokrzywdzonym, oskarżonym lub stroną w postępowaniu karnym, w którym zapadł dla Ciebie niekorzystny wyrok? Chcesz to zmienić ? W tym artykule dowiesz się jak, go prawidłowo zaskarżyć. Środkiem zaskarżenia od  takiego wyroku jest apelacja. Warto pamiętać, że możemy zaskarżyć tylko wyrok naruszający nasze prawa lub interesy. Dodatkowo pamiętaj, że...

Co grozi za fałszywe zeznania? Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń

  Zgodnie z kodeksem karnym  kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wyżej wskazane przestępstwo może być popełnione w trzech postaciach: - złożenia fałszywego zeznania (w typie podstawowym – art. 233 § 1 k.k., i w typie...

Co grozi za groźby karalne? Prawne konsekwencje gróźb karalnych w Polsce.

Zgodnie z kodeksem karnym, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Co istotne, ściganie sprawcy przestępstwa groźby karalnej następuje na wniosek pokrzywdzonego.   Co to są groźby karalne? Groźba karalna polega na...

Kiedy możemy żądać podwyższenia wynagrodzenia w umowie o dzieło?

Określenie wynagrodzenia w umowie o dzieło  może być dokonane poprzez wskazanie albo sposobu wyliczenia kwoty na podstawie skosztorysowanego zestawienia materiałów, kosztów pośrednich i bezpośrednich oraz założonego zarobku przez przyjmującego zamówienie (wtedy mamy do czynienia z wynagrodzeniem kosztorysowym); lub poprzez wskazanie określonej kwoty pieniężnej (wynagrodzenie ryczałtowe).   Warto zauważyć, że wynagrodzenie...

Posłużenie się fałszywym dokumentem, a odpowiedzialność karna

Zgodnie kodeksem karnym Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa (fałsz materialny), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto w § 2 w/w artykułu kodeks karny penalizuje bezprawne wykorzystanie podpisanego  blankietu. Warto zauważyć, że ustawodawca penalizuje również przygotowanie do dokonania...

Zniesławienie w internecie

Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo zniesławienia popełnia ten, kto pomawia inną osobą o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju jego działalności.   Istotą czynu jest zatem spowodowanie uszczerbku na wizerunku pokrzywdzonego w sensie jego poniżenia w opinii publicznej lub narażenia na utratę...