Loading...

Michał Słota

członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, aktywny zawodowo od 2018 r. absolwent Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Włada biegle językiem włoskim i językiem angielskim, w tym także prawniczym, preferowane dziedziny prawa: prawo karne, prawo karne wykonawcze, prawo gospodarcze, prawo nowych technologii.