Loading...

Granice obrony koniecznej w kodeksie karnym

W polskim prawie karnym istnieje instytucja obrony koniecznej, która umożliwia jednostce obronę przed bezprawnym atakiem na swoje dobra prawne lub cudze dobra, przy użyciu odpowiednich środków obrony. Zgodnie z art. 25 § 1 kodeksu karnego  nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W konsekwencji obrona konieczna musi spełniać pewne...

Utwór zależny a inspirowany – granice plagiatu w prawie autorskim

Granice Plagiatu a Inspiracji w Prawie Autorskim: O Różnicy Między Utworem Zależnym a Inspirowanym Prawo autorskie jest dziedziną prawa mającą na celu ochronę twórczości intelektualnej. Jednakże, granice między twórczością oryginalną, inspiracją a plagiatem mogą być czasami niejasne i prowadzą do wielu kontrowersji. W niniejszym artykule przyjrzymy się różnicy między utworem zależnym a inspirowanym, a także omówimy...

Zezwolenie Na Pobyt Czasowy

Jesteś obcokrajowcem poza terytorium Unii Europejskiej? Chcesz przedłużyć swój legalny pobyt w Polsce?Przeczytaj o zezwoleniu na pobyt czasowy. O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można ubiegać się, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające pobyt na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Oczywiście mówimy tutaj o obcokrajowcach spoza terytorium Unii Europejskiej. Podstawą prawną tego zezwolenia jest ustawa z...

Co to jest start- up?

Co to jest start-up?Start-up to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które ma na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, usługi lub rozwiązania. Termin "start-up" jest często używany w kontekście firm działających w branży technologicznej, ale może odnosić się także do przedsiębiorstw z innych sektorów, które wdrażają nowatorskie pomysły.Charakterystyczną cechą start-upów jest ich dążenie do...