Loading...

Zezwolenie Na Pobyt Czasowy

Jesteś obcokrajowcem poza terytorium Unii Europejskiej? Chcesz przedłużyć swój legalny pobyt w Polsce?Przeczytaj o zezwoleniu na pobyt czasowy. O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można ubiegać się, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające pobyt na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Oczywiście mówimy tutaj o obcokrajowcach spoza terytorium Unii Europejskiej. Podstawą prawną tego zezwolenia jest ustawa z...

Co to jest start- up?

Co to jest start-up?Start-up to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które ma na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, usługi lub rozwiązania. Termin "start-up" jest często używany w kontekście firm działających w branży technologicznej, ale może odnosić się także do przedsiębiorstw z innych sektorów, które wdrażają nowatorskie pomysły.Charakterystyczną cechą start-upów jest ich dążenie do...