Loading...

Co to jest start- up?

Co to jest start-up?Start-up to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które ma na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, usługi lub rozwiązania. Termin "start-up" jest często używany w kontekście firm działających w branży technologicznej, ale może odnosić się także do przedsiębiorstw z innych sektorów, które wdrażają nowatorskie pomysły.Charakterystyczną cechą start-upów jest ich dążenie do...

Kiedy możemy żądać podwyższenia wynagrodzenia w umowie o dzieło?

Określenie wynagrodzenia w umowie o dzieło  może być dokonane poprzez wskazanie albo sposobu wyliczenia kwoty na podstawie skosztorysowanego zestawienia materiałów, kosztów pośrednich i bezpośrednich oraz założonego zarobku przez przyjmującego zamówienie (wtedy mamy do czynienia z wynagrodzeniem kosztorysowym); lub poprzez wskazanie określonej kwoty pieniężnej (wynagrodzenie ryczałtowe).   Warto zauważyć, że wynagrodzenie...

Jak odzyskać zadatek z umowy przedwstępnej?

Żeby odpowiedzieć na pytanie „Jak odzyskać zadatek z umowy przedwstępnej”, trzeba wyjaśnić czym jest zadatek. Najprościej byłoby powiedzieć, że jest to narzędzie mające zabezpieczyć wykonanie umowy, które stanowi część świadczenia albo jej równowartość w pieniądzu.Zgodnie z art. 394 k.c. zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez...

Jak i gdzie sprawdzić, czy dług jest przedawniony?

Żeby sprawdzić, czy dług jest przedawniony, w pierwszej kolejności, musimy ustalić, czy roszczenie wierzyciela stało się wymagalne. Jest to o tyle istotne, gdyż od terminu wymagalności, liczy się terminy przedawnienia, określone w kodeksie cywilnym oraz w innych ustawachWymagalność roszczeniaZgodnie z kodeksem cywilnym wymagalność roszczenia jest to stan w którym wierzyciel ma prawo skutecznie domagać się swojego roszczenie na...

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym umożliwia tymczasowe zajęcie korzyści majątkowych osiągniętych przez sprawcę, chociażby pośrednio z popełnionego przestępstwa, w celu orzeczenia ich przepadku.  Dodatkowo zabezpieczenie majątkowe przyczynia się do pozbawienia sprawcy korzyści bezprawnie osiągniętych z przestępstwa, czyniąc przestępstwo nieopłacalnym. Jak każde zabezpieczenie ma jednak charakter tymczasowy -...

Jak wygląda rozprawa sądowa?

Rozprawa sądowa różni się w zależności od rodzaju postępowania, w ramach którego toczy się sprawa. Tym samym możemy wyróżnić 3 rodzaje rozpraw: rozprawa w ramach postępowania karnego, rozprawa w ramach postępowania cywilnego oraz rozprawa przed Sądem Administracyjnym. Wszystkie rodzaje rozpraw zaczynają się od wywołania jej przez Sąd. Wtedy strony oraz świadkowie mogą wejść na salę sądową.  Ponadto wszystkie rozprawy...

Naruszenie norm moralnych przez najemcę

Ostatnie głośne wydarzenia z Wielunia, dotyczące organizacji gali MMA, której twarzą  jest jeden z najniebezpieczniejszych przestępców w dziejach III Rzeczypospolitej, słynący ze swojej bestialskiego sposobu działania, skłoniły mnie do rozważań prawnych na temat możliwości rozwiązania umowy najmu z uwagi na naruszenie norm moralnych  przez najemcę. Sprawa jest oczywista, gdy w umowie mamy  zawartą umowie...

Regulamin e-commerce

W ostatniej dekadzie, obserwujemy ogromny wzrost w branży e-commerce, dodatkowo pandemia COVID 19 przyśpieszyła ten trend. Przedsiębiorcy zmuszeni byli przenieść swoją działalność do sieci. Obecnie handel detaliczny oraz rynek usług nie mogą obejść się bez Internetu i e-sklepów.   Ustawodawca nakłada na sprzedawców prowadzących sklepy internetowe szereg obowiązków, a także praw przysługującym ich klientem. Podstawowym...

Zakupiona rzecz ma wady? Skorzystaj z prawa do rękojmi.

W przypadku zakupu zarówno rzeczy używanych jak i nowych, często dochodzi do sytuacji w której rzecz jest wadliwa. Co zrobić w takiej sytuacji?   Odpowiedź znajdziemy w Kodeksie Cywilnym, zgodnie z którym, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia...