Loading...

Podsłuch telefoniczny przez Policję i Prokuraturę – czy to legalne?

Kwestię możliwości zakładania podsłuchów przez organy ścigania, tj. kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych obecnie regulują dwie ustawy, tj. kodeks postępowania karnego oraz ustawa o Policji, z tymże ustawa o policji stanowi o kontroli operacyjnej (art. 19 ustawy o Policji), w ramach, której możliwe jest zakładanie podsłuchu. Trzeba podkreślić, że stosowanie kontroli operacyjnej, a także kontroli i utrwalania rozmów...

Niezapłacona faktura VAT, a przestępstwo oszustwa.

W niniejszym artykule poruszę istotę styku prawa karnego, gospodarczego oraz cywilnego. Mianowicie, czy niezapłacenie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury VAT może stanowić przestępstwo oszustwa, które jest spenalizowane w kodeksie karnym.   Aby wyjaśnić tą kwestią należałoby wyjść od definicji oszustwa, tu z pomocą przychodzi prawo karne, a dokładniej  art. 286 § 1  Kodeksu Karnego, który stanowi: „kto...

Odstąpienia od umowy o dzieło

Zamówiłeś rzecz robioną na zamówienie lub zleciłeś remont i nie uzyskałeś zamówionej rzeczy lub usługi w terminie? Sprawdź czy przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy. Zgodnie z treścią art. 627 kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W rzeczywistości przedmiotem takiej umowy będzie  wszystko, co...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.) w Polsce?

Aby założyć spółkę z o. o., potrzebujesz minimum jednego wspólnika (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną). Ale z dwoma partnerami dużo łatwiej jest podejmować decyzje w firmie.    Przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z jednym wspólnikiem są pewne formalności. Pamiętaj też o wymaganiach dotyczących nazwy. Może być dowolnie wybrany, ale musi zawierać określenie...

Naruszenie norm moralnych przez najemcę

Ostatnie głośne wydarzenia z Wielunia, dotyczące organizacji gali MMA, której twarzą  jest jeden z najniebezpieczniejszych przestępców w dziejach III Rzeczypospolitej, słynący ze swojej bestialskiego sposobu działania, skłoniły mnie do rozważań prawnych na temat możliwości rozwiązania umowy najmu z uwagi na naruszenie norm moralnych  przez najemcę. Sprawa jest oczywista, gdy w umowie mamy  zawartą umowie...

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – dozór elektroniczny

Warunkowe umorzenia postępowania karnego jest to czasowe odroczenie wydania rozstrzygnięcia, które dotyczące odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa.   Celem warunkowego umorzenia postępowania jest odstąpienie od skazania i wymierzenia kary na okres próby, któremu poddawany jest sprawca. Zarówno czyn, jak i wina sprawcy nie mogą budzić wątpliwości, natomiast wymierzenie kary jest zastąpione obowiązkami probacyjnymi...

Dochodzenie zapłaty z faktury VAT – transakcja handlowa.

Dochodzisz zapłaty z faktury VAT?Pamiętaj, że należą Ci się zryczałtowane koszty odzyskiwania należności w kwocie aż do 100 euro za każdą fakturę VAT. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, od dnia następującego po upływie terminu do zapłaty wskazanego na fakturze VAT, przysługuje od dłużnika, bez wezwania rekompensata za koszty odzyskiwania należności,...

Kara więzienia na wolności – dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny zapewnia odbywanie kary na wolności. Wolność ta jest oczywiście w odpowiedni sposób ogranicza elektroniczna bransoletka, która jest zakładana na kostkę skazanego, jednakże nie zostaje on wyeliminowany ze życia na wolności.    Dzięki temu ma możliwość wypełniania swoich dotychczasowych obowiązków, takich jak chodzenie do pracy, zajmowanie się gospodarstwem domowym, czy opieka nad dzieckem. Dozór...

Regulamin e-commerce

W ostatniej dekadzie, obserwujemy ogromny wzrost w branży e-commerce, dodatkowo pandemia COVID 19 przyśpieszyła ten trend. Przedsiębiorcy zmuszeni byli przenieść swoją działalność do sieci. Obecnie handel detaliczny oraz rynek usług nie mogą obejść się bez Internetu i e-sklepów.   Ustawodawca nakłada na sprzedawców prowadzących sklepy internetowe szereg obowiązków, a także praw przysługującym ich klientem. Podstawowym...

Zakupiona rzecz ma wady? Skorzystaj z prawa do rękojmi.

W przypadku zakupu zarówno rzeczy używanych jak i nowych, często dochodzi do sytuacji w której rzecz jest wadliwa. Co zrobić w takiej sytuacji?   Odpowiedź znajdziemy w Kodeksie Cywilnym, zgodnie z którym, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia...