Loading...

Posiadanie marihuany, a odpowiedzialność karna.

Posiadanie marihuany, a odpowiedzialność karna - Kancelaria adwokacka MS Leit Wrocław woj. dolnośląskie

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii: Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające w tym marihuanę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku znacznej ilości środków odurzających grożąca kara pozbawienia wolności wynosi od roku do 10 lat.

 

Kryterium decydującym o tym, czy ilość środków odurzających jest „znaczna”, „nieznaczna” czy „zwykła” są: ich masa wagowa (gramy, kilogramy, tony, ilość porcji), rodzaj środka odurzającego (podział na tzw. twarde i miękkie) jak i cel przeznaczenia (w celach handlowych, na potrzeby własne). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem za znaczną ilość sądy uznają taką ilość narkotyku, który wystarcza do jednorazowego odurzenia się kilkudziesięciu osób, niektóre Sądy wskazują, że chodzi o odurzenie kilkuset osób. Wyciągając średnią z wyroków sądów powszechnych, należy wskazać, że znaczna ilość w przypadku marihuany to może być ilość powyżej 50-70 gram.

 

Natomiast w przypadku mniejszej wagi czynu, sprawca posiadania marihuany podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

Mniejsza waga zachodzi wówczas gdy w rozpoznawanej sprawie okoliczności łagodzące zdecydowanie przeważają nad okolicznościami obciążającymi. Kryteriami oceny są przede wszystkim ilość i rodzaj posiadanego narkotyku, w przypadku marihuany mówimy tu o około 2 gramów. Przy mniejszej wadze znaczenie ma również np. incydentalny charakter tego posiadania.

 

Umorzenie postępowania karnego

Warto wskazać, że posiadając marihuanę, możemy liczyć na umorzenie postępowanie karne. Zgodnie z art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, możliwe jest umorzenie postępowania jedynie wobec sprawcy, który posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek.

Nieznaczna ilość narkotyku to ilość niewielka, odpowiadająca doraźnym potrzebom uzależnionego, to jest odczuwanemu współcześnie głodowi narkotycznemu, jedna, dwie porcje. Z praktyki wynika, że w tym przypadku chodzi o ilość do 1 grama. W tym przypadku możemy liczyć na umorzenie postępowania, nawet w sytuacji, gdy prokurator wniesie akt oskarżenia.

 

Dodatkowo, trzeba pamiętać, że sądy karne bardzo często stwierdzają, iż posiadanie niewielkiej ilości narkotyków miękkich jest szkodliwe społecznie w stopniu znikomym. Co też wiąże się z umorzeniem postępowania.

 

Warto wskazać, że w przypadku małej ilości narkotyków (kilka gramów), która nie łapie się na umorzenie postępowania, to postępowanie można umorzyć warunkowo. Warunkowe umorzenie postępowania nie podlega wpisaniu do karty karnej, gdyż w świetle prawa sprawca nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

Jeśli szukasz specjalisty z zakresu prawa karnego we Wrocławiu, zapraszam do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *